Chính sách bảo mật

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Website dieppham.net, các thông tin về các dự án Bất động sản trên website đều được chúng tôi thu thập và cung cấp các thông tin cơ bản của bạn khi truy cập vào các dự án, nhằm mục đích hỗ trợ thông tin cho khách hàng tham khảo, lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho họ

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Ban quản lý Điệp Phạm có thể thu thập thông tin về số lượt truy cập của Thành viên trên Website https://dieppham.net/và các đối tác của Website https://dieppham.net/, bao gồm số lượng liên kết (link) và các thông tin liên quan khác. để kết nối với Website dieppham.net. Ngoài ra, Ban quản trị Website https://dieppham.net/ sẽ thu thập thông tin từ trình duyệt web mà Thành viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website https://dieppham.net/, bao gồm: Các địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookie” hoặc các tính năng mới khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền thu thập hoặc chia sẻ thông tin giúp Chúng tôi cải thiện Trang web và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp hoặc giúp Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là số nhận dạng Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để cho phép đội ngũ của Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho Chúng tôi biết những cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các hành động được thực hiện trên Trang mạng.

Chúng tôi có thể liên kết thông tin của cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng thu thập thông tin về những gì bạn đã đặt trong giỏ hàng và các trang bạn đã xem. Ngoài ra, Cookie được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn và để theo dõi việc bạn sử dụng Trang web.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng Cookie của chúng tôi bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN THU THẬP CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics luôn sử dụng Cookie, để các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các phần mềm lưu trữ Trang web phân tích cách Người dùng sử dụng các Trang web. Thông tin do Cookie tạo ra về việc bạn đang sử dụng Trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên một máy chủ ở Hoa Kỳ.

Google sẽ sử dụng thông tin chi tiết trước khi nhận định mục đích đánh giá việc sử dụng Trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động của Trang web, vận hành Trang web và các dịch vụ, hoạt động khác liên quan đến Trang web và việc sử dụng Internet,… Google cũng có quyền chuyển thông tin này cho các bên thứ ba được pháp luật yêu cầu hoặc cho bên thứ ba xử lý thông tin nhằm thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết bất kỳ địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ.

Chúng tôi, cùng với các bên thứ ba, sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải xuống thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Các ứng dụng này có thể cho phép các bên thứ ba xem thông tin nhận dạng của bạn, bao gồm tên, ID người dùng, địa chỉ IP máy tính hoặc các thông tin khác như Cookie mà bạn đã cài đặt trước đó hoặc cho phép bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng / trang web của bạn.

Sản phẩm / dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc quyền sở hữu và quản lý của Shopee. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản và Chính sách khác do các bên thứ ba cung cấp trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI CÓ IP TỪ NƯỚC NGOÀI?

Nếu bạn đang truy cập Website https://dieppham.net/ của chúng tôi hoặc mua sản phẩm từ bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với chúng tôi từ nước ngoài, xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân và / hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý tại Singapore, nơi có máy chủ, vị trí và trung tâm của chúng tôi cơ sở dữ liệu được vận hành.

Bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Singapore và các quốc gia khác có thể không giống với luật của Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân và / hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển đến các cơ sở của chúng tôi và cho các bên thứ ba. các bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ nó như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Thông tin trên trang https://dieppham.net/ này không liên quan đến mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể. Thông tin về các dự án bất động sản được chúng tôi thực hiện cho bên thứ ba dựa trên thông tin có được từ các nguồn đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. dieppham.net không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của trang web này.

Dữ liệu được cập nhật liên tục sau mỗi 1 phút. Do đó, dữ liệu liên tục thay đổi nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên vào từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về giá không đúng dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện khi xem thông tin tại dieppham.net.