Trang Chủ » Tin Tức » 1.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

1.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

UBND TP HCM giao cho quận 2 hơn 1.000 căn hộ phục vụ việc tái định cư cho người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. các quận huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn thành phố năm 2019. Theo đó, UBND TP giao UBND quận huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất. Trong đó, TP giao cho quận 2 là 1.087 căn hộ thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tạm cư, tái định cư cho người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).’

Ngoài ra, dự án Khu Công nghệ cao được nhận 14 nền đất phục vụ tái định cư cho người dân. Còn lại 1.273 căn hộ và 1.036 nền đất phục vụ tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019.

Đối với 1.468 căn hộ và 809 nền đất mà các quận huyện đăng ký sử dụng năm 2020, UBND TP giao các Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích tiếp tục quản lý, bảo trì là lập thủ tục bàn giao tất cả cho Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng trước tháng 12- 2019 để đơn vị này quản lý bảo trì vận hành. Sớm bàn giao 1000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm cho người dân.

Yêu cầu của UBND TP như sau:

UBND 24 quận huyện có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm xem xét đối tượng được bố trí sử dụng, giải quyết tái định cư đúng chính sách, không để phát sinh so bì, khiếu kiện. Các quận huyện cũng phải chịu trách nhiệm trước UBND TP trong trường hợp số dư chênh lệch hơn 10% quỹ nhà ở, đất ở so với số lượng được giao.

UBND TP  cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận huyện thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư. Song song đó là hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, theo dõi UBND các quận huyện sử dụng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được TP giao trong năm 2019. Đồng thời, lập thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước và trình UBND TP ban hành quyết định bán đấu giá căn hộ, nền đất đã được chấp thuận.

Theo: Vietnamdaily.net.vn

Bài viết liên quan